06.05.2018 Dodałem nową stronę na maj! Przez ostatnie miesiące nie pisałam …

06/05/2018 I added a new page for may! Through the last months I didn’t write …


06.05.2018 Dodałem nową stronę na maj! Przez ostatnie miesiące nie zapisywałem swoich celów przez jeden miesiąc, ponieważ czułem, że…