Czy możesz ożenić się z podłogami z cegły? Ponieważ nasze podłogi w błocie są tam i ja …, #drin #hei …

Können Sie Ziegelböden heiraten? Weil unsere Mudroom-Böden drin sind und ich …, #drin #hei…


Czy możesz ożenić się z podłogami z cegły? Ponieważ nasze podłogi w błocie są tam, a ja … #drin #heiraten #I # Można #LaundryRoomfloor