hollandstudy: „wypróbowanie niektórych czcionek za pomocą złotego łagodnika (niektóre okazały się

hollandstudy: “ trying out some fonts using the gold mildliner(some turned out


hollandstudy: „wypróbowanie niektórych czcionek za pomocą złotego łagodnika (niektóre okazały się … –