Księga Przysłów 3: 13-18 AMP Szczęśliwa [blessed considered fortunate to be admired] jest …

Proverbs 3:13-18 AMP Happy [blessed considered fortunate to be admired] is the …


Księga Przysłów 3: 13-18 AMP Szczęśliwa [blessed considered fortunate to be admired] to człowiek, który znajduje [skillful and godly] mądrość I człowiek, który zyskuje zrozumienie i wgląd [learning from Gods word and lifes experiences] Albowiem mądrość zysk lepszy niż zysk srebra, a zysk jej lepszy niż szlachetne złoto. Jest cenniejsza niż rubiny; I nic, czego możesz sobie życzyć, nie dorówna jej [in value]. Długie życie jest w jej prawej ręce; W jej lewej ręce są bogactwa i honor. Jej drogi są autostradą …