Ten projekt jest również symetryczny. Ma różne dzieła sztuki, ale ten sam kształt …

This design is symmetrical as well. It has different art work but the same shape…


Ten projekt jest również symetryczny. Ma różne dzieła sztuki, ale te same kształty po obu stronach z tymi samymi lampami i krzesłami. Wszystko, co nie ma pary, jest umieszczane na środku.